Δρ. Δέσποινα Χατζηκυριάκου

Εγγεγραμμένη Κλινική Ψυχολόγος

Οι θεραπευτικές μέθοδοι που προσφέρονται για την κάθε περίπτωση ασθενούς είναι προσαρμοσμένες στις ειδικές του συνθήκες και λαμβάνονται υπόψη βιο-ψυχο-κοινωνικοί παράγοντες για τον καθένα ξεχωριστά. 

Πέρα όμως από τις ειδικές ανάγκες του κάθε ασθενούς, γνωρίζουμε μέσω της επιστημονικής έρευνας ότι κάποια είδη θεραπείας είναι αποτελεσματικότερα από άλλα.

Βασιζόμενη στις κατευθυντήριες γραμμές τoυ American Psychological Association (APA), του μεγαλύτερου οργανισμού ψυχολόγων στον κόσμο, η Δρ. Χατζηκυριάκου προσφέρει στους ασθενείς της θεραπείες που θεωρούνται ότι επιφέρουν τα καλύτερα αποτελέσματα.

Όσοι ενδιαφέρεστε να διαβάσετε τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κλινικής Ψυχολογίας του APA σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ψυχολογικών θεραπειών πατήστε εδώ.
Στο γραφείο μας προσφέρονται εξειδικευμένες θεραπείες για Κρίσεις Πανικού και Αϋπνίες.


Για να επικοινωνήσετε μαζί μας καλέστε το 99-222 698.

Συνεδρίες διεξάγονται μόνο με ραντεβού.